Bartosz Kalota

polski English (US)

Witryna przedstawia dorobek naukowy w obszarze chemii. Aktualne informacje związane z branżą IT znajdują się w poniższych CV.

CV (IT)

pdf

w języku polskim

(ostatnia aktualizacja: 02.10.2023)

pdf

w języku angielskim

(ostatnia aktualizacja: 02.10.2023)

CV (pełne)

pdf

w języku polskim

(ostatnia aktualizacja: 02.10.2023)

pdf

w języku angielskim

(ostatnia aktualizacja: 02.10.2023)