Bartosz Kalota
Artykuły naukowe
B. Kalota, A. Mikus, S. Ostrowski
New Journal of Chemistry, 2016, 40, 9899–9902
Royal Society of Chemistry
B. Kalota, M. Tsvirko
Chemical Physics Letters, 2015, 634, 188–193
Elsevier
M. Kozak, B. Kalota, S. Tkaczyk, M. Tsvirko
Journal of Applied Spectroscopy, 2014, 81, 678–683
Springer
B. Kalota, M. Kozak, S. Tkaczyk, M. Tsvirko
Forum Młodych Nauki, 2013, 8-9, 47–55
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
B. Kalota, M. Tsvirko
Chemistry Environment Biotechnology, 2013, 16, 55–72 (praca przeglądowa)
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
B. Kalota, M. Tsvirko
Chemistry Environment Biotechnology, 2013, 16, 17–54 (praca przeglądowa)
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
M. Tsvirko, S. Tkaczyk, M. Kozak, B. Kalota
Functional Materials, 2013, 20, 127–132
National Academy of Sciences of Ukraine
M. Tsvirko, B. Kalota
Wiadomości Chemiczne, 2011, 65, 1069–1097 (praca przeglądowa)
Polskie Towarzystwo Chemiczne