Bartosz Kalota

polski English (US)

Artykuły naukowe

Journal of Applied Spectroscopy 2020
Journal of Applied Spectroscopy, 2020, 87, 789–795
Springer
New Journal of Chemistry 2016
New Journal of Chemistry, 2016, 40, 9899–9902
Royal Society of Chemistry
Chemical Physics Letters 2015
Chemical Physics Letters, 2015, 634, 188–193
Elsevier
Journal of Applied Spectroscopy 2014
Journal of Applied Spectroscopy, 2014, 81, 678–683
Springer
Forum Młodych Nauki 2013
Forum Młodych Nauki, 2013, 8-9, 47–55
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Chemistry Environment Biotechnology 2013
Chemistry Environment Biotechnology, 2013, 16, 55–72 (praca przeglądowa)
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Chemistry Environment Biotechnology 2013
Chemistry Environment Biotechnology, 2013, 16, 17–54 (praca przeglądowa)
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Functional Materials 2013
Functional Materials, 2013, 20, 127–132
National Academy of Sciences of Ukraine
Wiadomości Chemiczne 2011
Wiadomości Chemiczne, 2011, 65, 1069–1097 (praca przeglądowa)
Polskie Towarzystwo Chemiczne