Bartosz Kalota

polski English (US)
Forum Młodych Nauki 2013

Zobacz całą pracę:

– Link 1

– Link 2

ID:
5
Autorzy:
Bartosz Kalota, Mateusz Kozak, Stanisław Tkaczyk, Mikhail Tsvirko
Tytuł:

Określanie temperatury na podstawie luminescencji [Ru(bpy)3]2+ w warstwie chitozanu

Czasopismo:
Forum Młodych Nauki
Wydawca:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Rok:
2013
Wolumin:
8-9
Strony:
47–55
Cytowanie:
B. Kalota, M. Kozak, S. Tkaczyk, M. Tsvirko, Określanie temperatury na podstawie luminescencji [Ru(bpy)3]2+ w warstwie chitozanu, For. Młod. Nauki, 2013, 8-9, 47–55.
Streszczenie:

Otrzymano nowy luminescencyjny sensor temperatury na podstawie kompleksu ruten(II)-tris(2,2’-bipirydyna) ([Ru(bpy)3]2+) w warstwie chitozanu. Sensor wykazuje pełną odwracalność stabilnej odpowiedzi luminescencyjnej (λexc(max) = 455 nm, λem(max) = 605 nm), silną czułość na temperaturę (–2.0 %/°C), znaczący spadek intensywności luminescencji (~10x) w zakresie 25–75°C oraz stabilną konstrukcję. Czułość na tlen kompleksu rutenu(II) została ominięta poprzez użycie matrycy (chitozanu) o niskim współczynniku przepuszczalności tlenu. W warunkach beztlenowych sensor odznacza się nieco wyższą precyzją i stabilnością odpowiedzi luminescencyjnej niż w warunkach tlenowych. Co więcej, ze względu na biozgodność składników sensora oraz emisję sensora w zakresie czerwieni, która jest przezroczysta dla tkanek, sensor wydaje się być obiecujący do zastosowań biologicznych.