Bartosz Kalota

polski English (US)

MEDAL BENE MERENTIBUS

Medal Bene Merentibus

Medal Zasługi Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Bene Merentibus przyznany podczas Święta Uczelni Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (14.11.2012) za osiągnięcia podczas dwóch lat studiów magisterskich:

  • 3 artykuły naukowe;
  • wystąpienia na 5 konferencjach (czterech międzynarodowych);
  • ubieganie się o przyznanie grantu NCN;
  • nagrodę The Best Presentation Award;
  • nawiązanie współpracy pomiędzy AJD a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach;
  • wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych;
  • średnią ocen (4.99).