Bartosz Kalota

polski English (US)

THE BEST PRESENTATION AWARD (ISPCS)

Nagroda The Best Presentation Award (ISPCS)

Nagroda The Best Presentation Award wręczona za najlepszą prezentację podczas konferencji naukowej The XVIIIth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (ISPCS) (15.09.2012) na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina).

Nagroda ta stanowi monetę bitą z okazji 350-lecia Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Moneta zawiera wizerunek budynku głównej części Uniwersytetu wraz z herbem Uczelni oraz (z drugiej strony) wizerunek alegorycznej rzeźby uosabiającej oświatę na tle dokumentu założycielskiego Uniwersytetu.