Bartosz Kalota

polski English (US)

RES ACADEMICAE (1/2013) – ARTYKUŁ W BIULETYNIE AJD

Strona tytułowa biuletynu

Biuletyn informacyjny Res Academicae to periodyk poświęcony opisywaniu dokonań, sukcesów i planów powiększania dorobku środowiska związanego z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD). Biuletyn jest wydawany przez AJD.

W numerze 1/2013 biuletynu ukazał się artykuł opisujący, w jaki sposób Bartosz Kalota zasłużył się dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD oraz prezentujący jego krótką notkę biograficzną wraz planami na przyszłość.

Zobacz cały artykuł