Bartosz Kalota

polski English (US)

RES ACADEMICAE (1/2014) – ARTYKUŁ W BIULETYNIE AJD

Strona tytułowa biuletynu

Biuletyn informacyjny Res Academicae to periodyk poświęcony opisywaniu dokonań, sukcesów i planów powiększania dorobku środowiska związanego z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD). Biuletyn jest wydawany przez AJD.

W numerze 1/2014 biuletynu ukazał się artykuł zawierający relację z uroczystości wręczenia Wyróżnienia w Ogólnopolskiej XX edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii podczas XIX Konferencji Naukowo-Technicznej Przemysł chemiczny – wyzwania i bariery w Ustroniu-Jaszowcu.

Zobacz cały artykuł