Bartosz Kalota

polski English (US)
FMN 2012

View the full publication:

– Link 1

ID:
4
Authors:
Bartosz Kalota, Mateusz Kozak, Stanisław Tkaczyk, Mikhail Tsvirko
Title:

Temperature sensing based on luminescence of [Ru(bpy)3]2+ incorporated into chitosan film [in Polish]

Conference:
VIII Interdyscyplinarne Forum Młodych Nauki (FMN)
Organizer:
Jan Długosz University of Częstochowa
Place:
Częstochowa, Poland
Date:
15.06.2012
Page:
7
Citation:
B. Kalota, M. Kozak, S. Tkaczyk, M. Tsvirko, Określanie temperatury na podstawie luminescencji [Ru(bpy)3]2+ w warstwie chitozanu, VIII Interdyscyplinarne Forum Młodych Nauki (FMN), Częstochowa (Poland), 15.06.2012, p. 7.