Bartosz Kalota

polski English (US)

Scientific articles

Journal of Applied Spectroscopy 2020
Journal of Applied Spectroscopy, 2020, 87, 789–795
Springer
New Journal of Chemistry 2016
New Journal of Chemistry, 2016, 40, 9899–9902
Royal Society of Chemistry
Chemical Physics Letters 2015
Chemical Physics Letters, 2015, 634, 188–193
Elsevier
Journal of Applied Spectroscopy 2014
Journal of Applied Spectroscopy, 2014, 81, 678–683
Springer
Forum Młodych Nauki 2013
Forum Młodych Nauki, 2013, 8-9, 47–55
Jan Długosz University of Częstochowa
Chemistry Environment Biotechnology 2013
Chemistry Environment Biotechnology, 2013, 16, 55–72 (review)
Jan Długosz University of Częstochowa
Chemistry Environment Biotechnology 2013
Chemistry Environment Biotechnology, 2013, 16, 17–54 (review)
Jan Długosz University of Częstochowa
Functional Materials 2013
Functional Materials, 2013, 20, 127–132
National Academy of Sciences of Ukraine
Wiadomości Chemiczne 2011
M. Tsvirko, B. Kalota

Oxygen, pressure and temperature luminescent sensors [in Polish]

Wiadomości Chemiczne, 2011, 65, 1069–1097 (review)
Polish Chemical Society