Bartosz Kalota

polski English (US)
OFCN 2012

View the full publication:

– Link 1

ID:
6
Authors:
Bartosz Kalota, Agnieszka Mikus, Valerij N. Knuykshto, Mikhail Tsvirko, Stanisław Ostrowski
Title:

Luminescent properties of lutetium complexes with 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin and its derivatives [in Polish]

Conference:
I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (OFCN)
Organizer:
Jagiellonian University
Place:
Kraków, Poland
Date:
06–08.12.2012
Page:
105
Citation:
B. Kalota, A. Mikus, V.N. Knuykshto, M. Tsvirko, S. Ostrowski, Właściwości luminescencyjne kompleksów lutetu z 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryną oraz jej pochodnymi, I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (OFCN), Kraków (Poland), 06–08.12.2012, p. 105.