Bartosz Kalota

polski English (US)
57. Zjazd PTChem i SITPChem 2014

View the full publication:

– Link 1

ID:
11
Authors:
Bartosz Kalota, Mikhail Tsvirko
Title:

Efficiency of molecular π-π phosphorescence and fluorescence of lutetium(III) and gadolinium(III) porphyrins [in Polish]

Conference:
57. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem
Organizer:
Jan Długosz University of Częstochowa
Place:
Częstochowa, Poland
Date:
14–18.09.2014
Page:
301
Citation:
B. Kalota, M. Tsvirko, Efektywność molekularnej π-π fosforescencji i fluorescencji porfirynowych kompleksów lutetu(III) i gadolinu(III), 57. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, Częstochowa (Poland), 14–18.09.2014, p. 301.