Bartosz Kalota

polski English (US)
56. Zjazd PTChem i SITPChem 2013

View the full publication:

– Link 1

ID:
8
Authors:
Bartosz Kalota, Agnieszka Mikus, Mikhail Tsvirko, Stanisław Ostrowski
Title:

Optimization of the synthesis of lutetium(III)-5,10,15,20-tetraphenylporphyrin complex (and derivatives) in sulfolane [in Polish]

Conference:
56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem
Organizer:
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Place:
Siedlce, Poland
Date:
16–20.09.2013
Page:
182
Citation:
B. Kalota, A. Mikus, M. Tsvirko, S. Ostrowski, Optymalizacja syntezy kompleksu lutetu(III) 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryny (i pochodnych) w sulfolanie, 56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, Siedlce (Poland), 16–20.09.2013, p. 182.