Bartosz Kalota

polski English (US)
56. Zjazd PTChem i SITPChem 2013

View the full publication:

– Link 1

ID:
9
Authors:
Sylwia Ostrysz, Agnieszka Mikus, Przemysław Wyrębek, Bartosz Kalota, Stanisław Ostrowski
Title:

Polynitro-substituted porphyrins in β-positions – an attractive group of intermediates in synthesis and interesting models for physicochemical studies [in Polish]

Conference:
56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem
Organizer:
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Place:
Siedlce, Poland
Date:
16–20.09.2013
Pages:
182–183
Citation:
S. Ostrysz, A. Mikus, P. Wyrębek, B. Kalota, S. Ostrowski, Polinitro-podstawione porfiryny w pozycjach β – zestaw atrakcyjnych półproduktów w syntezie i ciekawych modeli w badaniach fizykochemicznych, 56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, Siedlce (Poland), 16–20.09.2013, pp. 182–183.