Bartosz Kalota

polski English (US)
Rozprawa doktorska

Zobacz całą pracę:

– Link 1

Zobacz recenzje:

– Link 1

(patrz Doktoraty - rok 2016, poz. 4)

ID:
3
Autor:
Bartosz Kalota
Tytuł:

Synteza i badania spektroskopowe wybranych związków kompleksowych lantanowców(III) do luminescencyjnego oznaczania tlenu i temperatury

Rodzaj:
Rozprawa doktorska
Promotor:
Mikhail Tsvirko
Promotor pomocniczy:
Agnieszka Mikus-Ostrowska
Afiliacja:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Miejsce:
Częstochowa
Rok:
2017
Ilość stron:
138
Data otwarcia przewodu:
19.10.2016
Data obrony:
22.01.2018
Data nadania stopnia:
14.02.2018
Cytowanie:
B. Kalota, Synteza i badania spektroskopowe wybranych związków kompleksowych lantanowców(III) do luminescencyjnego oznaczania tlenu i temperatury, Rozprawa doktorska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2017.