Bartosz Kalota

polski English (US)
FMN 2012

Zobacz całą pracę:

– Link 1

ID:
4
Autorzy:
Bartosz Kalota, Mateusz Kozak, Stanisław Tkaczyk, Mikhail Tsvirko
Tytuł:

Określanie temperatury na podstawie luminescencji [Ru(bpy)3]2+ w warstwie chitozanu

Konferencja:
VIII Interdyscyplinarne Forum Młodych Nauki (FMN)
Organizator:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Miejsce:
Częstochowa
Data:
15.06.2012
Strona:
7
Cytowanie:
B. Kalota, M. Kozak, S. Tkaczyk, M. Tsvirko, Określanie temperatury na podstawie luminescencji [Ru(bpy)3]2+ w warstwie chitozanu, VIII Interdyscyplinarne Forum Młodych Nauki (FMN), Częstochowa, 15.06.2012, s. 7.