Bartosz Kalota

polski English (US)
OFCN 2012

Zobacz całą pracę:

– Link 1

ID:
6
Autorzy:
Bartosz Kalota, Agnieszka Mikus, Valerij N. Knuykshto, Mikhail Tsvirko, Stanisław Ostrowski
Tytuł:

Właściwości luminescencyjne kompleksów lutetu z 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryną oraz jej pochodnymi

Konferencja:
I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (OFCN)
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński
Miejsce:
Kraków
Data:
06–08.12.2012
Strona:
105
Cytowanie:
B. Kalota, A. Mikus, V.N. Knuykshto, M. Tsvirko, S. Ostrowski, Właściwości luminescencyjne kompleksów lutetu z 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryną oraz jej pochodnymi, I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (OFCN), Kraków, 06–08.12.2012, s. 105.