Bartosz Kalota

polski English (US)
56. Zjazd PTChem i SITPChem 2013

Zobacz całą pracę:

– Link 1

ID:
8
Autorzy:
Bartosz Kalota, Agnieszka Mikus, Mikhail Tsvirko, Stanisław Ostrowski
Tytuł:

Optymalizacja syntezy kompleksu lutetu(III) 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryny (i pochodnych) w sulfolanie

Konferencja:
56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem
Organizator:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Miejsce:
Siedlce
Data:
16–20.09.2013
Strona:
182
Cytowanie:
B. Kalota, A. Mikus, M. Tsvirko, S. Ostrowski, Optymalizacja syntezy kompleksu lutetu(III) 5,10,15,20-tetrafenyloporfiryny (i pochodnych) w sulfolanie, 56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, Siedlce, 16–20.09.2013, s. 182.