Bartosz Kalota

polski English (US)
Chemistry Environment Biotechnology 2016

Zobacz wolumin:

– Link 1

ID:
5
Czasopismo:

Chemistry Environment Biotechnology

Wydawca:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Rok:
2016
Wolumin:
19
Strony:
1–151
Opis:
Tekst całego woluminu (artykuły naukowe w j. polskim i angielskim) został:
  • zredagowany,
  • umieszczony w templacie oraz
  • przygotowany do druku dla Czasopisma (do publikacji on-line).
Od tego woluminu używana jest druga (uzupełniona) wersja nowej templaty zaprojektowanej przez autora tej witryny.