Bartosz Kalota

polski English (US)
Chemistry Environment Biotechnology 2017

Zobacz wolumin:

– Link 1

ID:
6
Czasopismo:

Chemistry Environment Biotechnology

Wydawca:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Rok:
2017
Wolumin:
20
Strony:
1–70
Opis:
Tekst całego woluminu (artykuły naukowe w j. polskim i angielskim) został:
  • zredagowany,
  • umieszczony w templacie oraz
  • przygotowany do druku dla Czasopisma (do publikacji on-line).
Tak jak w poprzednim woluminie, tutaj również użyto drugiej (uzupełnionej) wersji nowej templaty zaprojektowanej przez autora tej witryny.