Bartosz Kalota

polski English (US)
Forum Młodych Nauki 2013

Zobacz wolumin:

– Link 1

Zobacz jedną z prac z tego woluminu:

– Link 1

ID:
2
Czasopismo:

Forum Młodych Nauki

Wydawca:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Rok:
2013
Wolumin:
8-9
Strony:
1–107
Opis:
Tekst całego woluminu (artykuły naukowe w j. polskim) został:
  • zredagowany,
  • umieszczony w templacie oraz
  • przygotowany do druku dla Czasopisma.
Logo Forum Młodych Nauki zawarte w niniejszym woluminie (inne niż na okładce) zostało zaprojektowane przez autora tej witryny.